Chi tiết

Phòng Tổ chức hành chính – Lao động tiền lương

Cập nhật:31.03.2014

Văn phòng : 28-30 Nguyễn Thái Bình, Q1.

Điện thoại : (08) 38215611.

 - Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ phát triển công ty, tham mưu xây dựng chiến lược nhân sự; tuyển dụng, đào tạo người lao động; lao động tiền lương; phương án tổ chức bộ máy điều hành; bố trí nhân sự.

- Chăm lo, giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động.

- Tham mưu công tác thi đua khen thưởng – kỷ luật. Giải quyết tranh chấp lao động.

- Thông tin truyền đạt chủ trương công tác thông suốt từ Ban Giám đốc xuống các đơn vị cơ sở và từ cơ sở lên công ty. Quản lý công văn, tài liệu đi, đến, sổ sách hành chính, con dấu và lưu trữ, bảo mật hồ sơ của công ty.

- Quản lý tài sản; trang cấp các vật dụng văn phòng phẩm, Bảo hộ lao động,…

- Thực hiện công tác pháp chế của công ty; nội quy công ty; công tác bảo vệ, an toàn vệ sinh lao động– phòng chống cháy nổ.

Các bài viết khác

Phòng Kỹ thuật vật tư Cập nhật:31.03.2014
Phòng Kế toán thống kê Cập nhật:31.03.2014
Phòng Quản lý nhà và lưu trữ Cập nhật:31.03.2014
Đội công viên Cập nhật:25.03.2014

Video

Hotline

(028) 38.215.611

Hỗ trợ

Liên kết web

Thống kê

  • Đang online :  9

Quảng cáo