Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Cập nhật:25.03.2014

- Hội đồng thành viên

- Giám đốc

- Các Phó giám đốc

- Kiểm soát viên

- Kế toán trưởng

- Phòng chức năng nghiệp vụ:

+ Phòng Kế hoạch Kinh doanh – Đầu tư

+ Phòng Kỹ thuật Vật tư

+ Phòng Kế toán Thống kê

+ Phòng Tổ chức Hành chính – Lao động Tiền lương

+ Phòng Quản lý nhà và Lưu trữ

Đơn vị tác nghiệp:

+ Đội vệ sinh

+ Đội vận chuyển

+ Đội dịch vụ công cộng

+ Đội công viên

+ Đội thoát nước đô thị

+ Đội quản lý nhà vệ sinh công cộng

+ Đội thu phí

Video

Hotline

(028) 38.215.611

Hỗ trợ

Liên kết web

Thống kê

  • Đang online :  16

Quảng cáo