Với phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, ngày 30/9/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã ký ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND yêu cầu, từ 18 giờ ngày 30/9/2021, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố thực hiện nghiêm việc tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội theo lộ trình phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh tại Thành phố và kết quả đánh giá mức độ an toàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
     Chỉ thị nêu rõ, mục tiêu của Thành phố là tiếp tục kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn địa bàn; ưu tiên bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết, kéo giảm số ca nhập viện và số ca tử vong đến mức thấp nhất; củng cố, tăng cường hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở; từng bước khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội, đưa sinh hoạt của người dân bước sang trạng thái bình thường mới.
-Trích nguồn từ Trang thông tin Cột Cờ Thủ Ngữ-