Ngày 30/5/2024, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 1 phối hợp Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024 . Tham dự Hội nghị có Ông Võ Anh Huy, đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Bà Nguyễn Ngọc Thảo, Phó phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Quận 1; Ông Hà Tôn Tuấn Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty, Ông Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Công ty; Ông Huỳnh Minh Đạo, Chủ tịch Công đoàn; cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, BCH Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên cùng 81 đại biểu đại diện cho tập thể người lao động Công ty.
        Tại Hội nghị, các đại biểu lắng nghe, thảo luận và thông qua nội dung đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024; tình hình thực hiện quy chế dân chủ và thỏa ước lao động tập thể của Công ty năm 2023; kết quả hoạt động của ban Thanh tra nhân dân năm 2023; tình hình sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội năm 2023; thông qua kết quả giải quyết kiến nghị của HN NLĐ cấp cơ sở và nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Thỏa ước Lao động tập thể 2023 – 2026, bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024 – 2026.
        Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024 đã kết thúc tốt đẹp với sự thống nhất cao của tập thể người lao động trong Công ty thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm chung sức vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, tạo đà vững chắc cho những năm tiếp theo; tiếp tục xây dựng Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 1 phát triển vững mạnh.
Toàn thể đại biểu tham dự Hội nghị
Giám đốc Công ty Nguyễn Văn Trung trình bày báo cáo tại Hội nghị

Chủ tịch Công đoàn Công ty Huỳnh Minh Đạo trình bày báo cáo tại Hội nghị

Bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024-2026

Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024-2026 ra mắt Hội nghị

Giám đốc Công ty Nguyễn Văn Trung và Chủ tịch Công đoàn Công ty Huỳnh Minh Đạo ký kết Nghị quyết Hội nghị Đại biểu NLĐ Công ty năm 2024 và Phụ lục sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể năm 2023 – 2026