Ngày 24/3/2023, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 1 tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

     Hội nghị rất vinh dự được đón tiếp Đồng chí Trương Thị Minh Dung – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận 1, Tổ trưởng Tổ Giám sát 3 và Đồng chí Dương Quang Dũng – Chuyên viên Ban Tổ chức Quận ủy, Thành viên Tổ Giám sát 3 đến tham dự.

     Trong gần 03 năm qua được sự quan tâm lãnh đạo của Quận ủy Quận 1, Ủy ban nhân dân Quận 1 cùng với sự phấn đấu nỗ lực của tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 1 đã thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025; hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và công tác chuyên môn, quét dọn, thu gom, vận chuyển toàn bộ khối lượng rác trên địa bàn đến các bãi đổ, không để tồn đọng rác trong ngày; duy tu bảo dưỡng tốt mảng xanh, công viên, hệ thống thoát nước; đồng thời tập trung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đầy đủ, đảm bảo điều kiện làm việc tốt để người lao động an tâm công tác, góp phần tích cực để xây dựng Quận 1 “An toàn – Văn minh – Phát triển – Nghĩa tình”. 

     Sau khi nghe Công ty báo cáo, Đồng chí Trương Thị Minh Dung – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận 1, Tổ trưởng Tổ Giám sát 3 phát biểu ghi nhận nỗ lực của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty mặc dù gặp nhiều khó khăn, biến động do ảnh hưởng dịch COVID-19 nhưng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với chỉ tiêu tổng doanh thu một số năm chưa đạt, đề nghị Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty cần đề ra các biện pháp và lộ trình cụ thể để đảm bảo từ đây đến hết nhiệm kỳ hoàn thành chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Công ty. Đảng ủy cần kịp thời cập nhật, triển khai các văn bản cấp trên đến các chi bộ trực thuộc, quan tâm thực hiện có hiệu quả Quy định số 1374-QĐ/TU, ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Thành phố; Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

     Đồng thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm qua kết luận giám sát của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đối với công tác quản lý nhà công sản theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, hàng năm tổ chức tốt Hội nghị người lao động, giải quyết chăm lo đầy đủ các chế độ chính sách, thu nhập cho người lao động an tâm công tác./. 

​​Đồng chí Nguyễn Văn Trung – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tham luận về những kết quả nổi bật của Công ty trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đồng chí Trương Thị Minh Dung – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận 1, Tổ trưởng Tổ Giám sát 3 phát biểu chỉ đạo Đồng chí Hà Tôn Tuấn Hiệp – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty thông qua Nghị quyết Hội nghị  

Đồng chí Trương Thị Minh Dung, Dương Quang Dũng chụp hình cùng tập thể Đảng ủy, Ban lãnh đạo, cấp ủy các chi bộ cùng Trưởng các đoàn thể Công ty