🌞 Nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động cả năm và tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến của các đơn vị trong Khối để nêu gương, học tập. Ngày 20 tháng 12 năm 2023, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 1, Khối thi đua 5 – Quận 1 tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Khối trong năm 2023.
🔥 Tham dự có đ/c Huỳnh Kim Hiền – Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch Quận 1, Thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng phụ trách Khối; đ/c Nguyễn Văn Trung – Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 1 – Khối trưởng Khối thi đua và các đ/c lãnh đạo các đơn vị thuộc Khối thi đua 5 (Công ty TNHH Bánh kẹo Thiên Bảo, Công ty Xăng dầu khu vực II TNHH MTV, Công ty CP Bảo hiểm Pjico Bến Thành, Tổng Công ty Điện lực miền Nam, Công ty CP Đầu tư xây dựng số 5, Công ty CP Viettronimex, Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam).
⭐️ Trong năm 2023, các thành viên Khối thi đua 5 đã cùng nhau nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện tốt các nội dung giao ước thi đua đã ký kết, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác thi đua đơn vị đã đăng ký để đóng góp vào công tác thi đua, sự phát triển kinh tế chung của Thành phố, Quận 1. Đảm bảo việc làm, thu nhập, công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động tại các đơn vị. Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao (Giải cầu lông cán bộ, nhân viên các đơn vị), hoạt động chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn Quận 1, thực hiện tốt Chủ đề năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”.
🥇 Tại Hội nghị, các thành viên Khối thi đua 5 đã bình chọn Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 1 dẫn đầu khối thi đua, thống nhất đề xuất khen thưởng Cờ thi đua Thành phố năm 2023.
H.N