Chiều ngày 5/5/2022, Chi bộ 1 (trực thuộc Đảng bộ Công TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 1) đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng Đoàn Thị Xuân Lan – nhân viên Phòng Tổ chức hành chính – Lao động tiền lương – đoàn viên ưu tú.
     Buổi lễ có sự tham dự của các đồng chí:
– Đ/c Nguyễn Văn Trung – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty;
– Đ/c Nguyễn Võ Phương Quỳnh – Bí thư Chi bộ 1, Phó Giám đốc Công ty;
Cùng sự tham gia của các Đảng viên Chi bộ 1.
     Dưới cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Đoàn Thị Xuân Lan đã tuyên thệ nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của đảng viên, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.
     Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Nguyễn Văn Trung phát biểu ghi nhận những cố gắng trong thời gian qua của quần chúng Đoàn Thị Xuân Lan, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, chủ động tham gia tích cực các hoạt động đoàn viên. Đồng thời mong muốn đảng viên mới tích cực rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
     Xin chúc mừng Tân Đảng viên Đoàn Thị Xuân Lan, hy vọng đồng chí tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức, phát huy năng lực hơn nữa để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.
“Đồng chí Nguyễn Văn Trung – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc và Đồng chí Nguyễn Võ Phương Quỳnh – Bí thư Chi bộ 1, Phó Giám đốc trao quyết định và hoa chúc mừng Tân Đảng viên Đoàn Thị Xuân Lan”
“Đồng chí Đoàn Thị Xuân Lan đọc lời tuyên thệ trước cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh”
“Đồng chí Nguyễn Văn Trung – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ”
“Đồng chí Nguyễn Văn Trung – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc cùng các đảng viên Chi bộ 1”