Chiều 25/01/2021, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 1 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ và hoạt động Công ty  năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 nhằm Tổng kết đánh giá những mặt làm được và chưa làm được, những khó khăn, tồn tại trong năm 2020, tìm ra nguyên nhân và các giải pháp cụ thể để phát huy mặt mạnh, khắc phục những hạn chế, khó khăn; đồng thời đề ra phương hướng lãnh đạo của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty và hoạt động Công ty trong năm 2021, đảm bảo tiếp tục thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ, kế hoạch đề ra trong năm tới.

     Hội nghị rất vinh dự được đón tiếp đồng chí Hoàng Thị Tố Nga – Phó Bí thư Thường trực UBND Quận, đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch UBND Quận, Nguyễn Thị Thu Hường – Phó Chủ tịch thường trực UBND Quận, đồng chí Vũ Nguyễn Quang Vinh – Phó Chủ tịch UBND Quận cùng các đồng chí lãnh đạo các Phòng ban Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận 1.

     Thông qua hội nghị, Công ty biểu dương khen thưởng những tập thể và cá nhân đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra.

     Sau khi nghe Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 1 báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2020, đồng chí Vũ Nguyễn Quang Vinh – Phó Chủ tịch UBND Quận thay mặt cho lãnh đạo Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận 1 ghi nhận nỗ lực của Ban lãnh đạo Công ty, sự đồng lòng, cần mẫn của người lao động đã khắc phục khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

    Một số hình ảnh tại Hội nghị tổng kết:

“Đồng chí Nguyễn Văn Trung – Giám đốc Công ty trình bày kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2020”

“Đồng chí Vũ Nguyễn Quang Vinh – Phó Chủ tịch UBND Quận 1 phát biểu ý kiến chỉ đạo”

“Đồng chí Hoàng Thị Tố Nga – Phó Bí thư thường trực Quận ủy Quận 1 trao tặng bằng khen cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020”

“Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch UBND Quận 1 trao tặng bằng khen cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020”

“Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường – Phó Chủ tịch thường trực UBND Quận 1 trao tặng bằng khen cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020”

“Đồng chí Vũ Nguyễn Quang Vinh – Phó Chủ tịch UBND Quận 1 trao tặng bằng khen cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020”

“Đồng chí Hà Tôn Tuấn Hiệp – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty trao tặng bằng khen cho các tập thể, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020”