🌞Ngày 28/3/2024, Ủy ban nhân dân Quận 1 tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng, công tác cải cách hành chính năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024.
🔥Tại Hội nghị, Ủy ban nhân dân Quận 1 trao tặng Cờ thi đua Thành phố đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022 cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 1. Trong năm, Công ty đã nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm cao độ, triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Kế hoạch, nhiệm vụ chính trị trên các mặt công tác phù hợp với tình hình thực tế, đổi mới sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo lợi nhuận, đóng thuế và các khoản phải nộp khác đúng quy định; thực hiện tốt công tác quét dọn, thu gom rác, vận chuyển toàn bộ khối lượng rác trên địa bàn đến các bãi đổ, không để tồn đọng rác trong ngày; duy tu bảo dưỡng tốt mảng xanh, công viên, vỉa hè, hệ thống thoát nước; đồng thời quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đầy đủ, đảm bảo điều kiện làm việc tốt để người lao động an tâm công tác.
🥇🏆Đây là năm thứ 3 liên tiếp Công ty vinh dự nhận được Cờ thi đua Thành phố đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua.
Giám đốc Nguyễn Văn Trung và Phó Giám đốc Công ty Nguyễn Thế Nhân nhận Cờ thi đua Thành phố đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022
H.N