Chủ tịch UBND TP.HCM vừa ký Quyết định 3900/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 về Quy định tạm thời các biện pháp ‘Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19’ trên địa bàn TP.HCM. Quyết định 3900 thay thế cho một số nội dung tại Chỉ thị 18 ngày 30/9/2021 và một số văn bản khác liên quan đến việc đi lại, hoạt động sản xuất, kinh doanh, ăn uống mà UBND TP.HCM ban hành trước đây.

Kèm theo Quyết định này là 3 Phụ lục quy định tạm thời về các biện pháp áp dụng theo từng cấp độ dịch trên phạm vi phường, xã, thị trấn của các nhóm hoạt động gồm cơ quan, công sở, giao thông, giáo dục và hoạt động khác.

Theo đó, về điều kiện chung tham gia hoạt động khi áp dụng các biện pháp theo từng cấp độ dịch trên địa bàn thành phố như sau:

(1) Người tham gia các hoạt động phải tiêm ít nhất 1 liều vắc xin đối với loại 2 liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19.
(2) Người thuộc diện phải tiêm vắc xin nhưng không thể tiêm do có chống chỉ định phải có giấy xác nhận của cơ quan y tế về chống chỉ định.
(3) Trẻ em chưa đến tuổi tiêm vắc xin được tham gia các hoạt động khi đi kèm với người lớn đã tiêm vắc xin.
(4) Các yêu cầu về xét nghiệm còn hiệu lực, được thực hiện khác nhau theo từng hoạt động ban hành kèm theo Phụ lục II, III.
Xem chi tiết các nội dung trong Quyết định 3900 tại đây: Quyết định 3900/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2021 của UBND TP.HCM