Quản lý nhà

Hiện nay Công ty là đơn vị quản lý vận hành nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước với các chức năng, nhiệm vụ như sau:

– Tiếp nhận và tổ chức thực hiện công tác quản lý, theo dõi cập nhật mọi biến động về nhà do nhà nước quản lý, đồng thời kiểm tra phát hiện những trường hợp chưa kê khai để báo cáo đề xuất UBND Thành phố (thông qua Sở Xây dựng) đưa vào quản lý theo đúng chủ trương của Nhà nước.

– Đề xuất sửa chữa kịp thời những nhà thuộc sở hữu nhà nước hư hỏng. Tiếp nhận giải quyết đơn xin sửa chữa, khảo sát ghi nhận hiện trạng.

– Thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng cho thuê nhà do Công ty quản lý theo quy định.

– Thực hiện các thủ tục bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước do Công ty đang quản lý đúng theo quy định pháp luật hiện hành.

– Quản lý các chung cư được Thành phố giao theo quy định pháp luật hiện hành, phối hợp với các phường trong việc tổ chức Hội nghị nhà chung cư, bầu Ban Quản trị chung cư theo quy định pháp luật hiện hành.   

– Thực hiện việc quản lý nguồn nhà phục vụ tái định cư, thủ tục bán nhà trả góp theo chỉ đạo của UBND Thành phố và UBND Quận 1.

– Phối hợp các đơn vị chức năng trong việc điều tra cơ bản, thực hiện việc đền bù di chuyển đối với các khu vực dự án giải tỏa để phục vụ xây dựng các khu dân cư mới và các công trình khác theo quy hoạch của quận 1 và thành phố.

Gửi yêu cầu liên hệ