Ngày 14 và 18 tháng 8 năm 2021, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Quận 1 đã trao tặng 15 bao bí đỏ 300kg, 2 tấn gạo, 4 thùng khẩu trang (200 hộp) và Viện Kiểm sát nhân dân Quận 1 trao tặng 105 kg gạo giúp cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 1 chăm lo gần 200 người lao động khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

     Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc và toàn thể người lao động Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 1 rất trân trọng tấm lòng hảo tâm của Quý cơ quan đã dành sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời, giúp tiếp thêm sức mạnh, tạo động lực cho công nhân, người lao động Công ty quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

     Một số hình ảnh liên quan đến hoạt động trên:

“Công ty nhận khẩu trang từ Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1”

“Công nhân Công ty nhận gạo từ Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1”

  “Công nhân Công ty nhận gạo từ Viện kiểm sát nhân dân Quận 1”