🔥 Thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động nhằm bảo đảm sức khỏe và tính mạng của người lao động, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị. Từ ngày 24 đến 26 tháng 10 năm 2023, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 1 đã phối hợp cùng Trường Trung cấp nghề kỹ thuật nghiệp vụ Tôn Đức Thắng tổ chức lớp tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động cho người lao động Công ty.

❤️ Tham dự lớp tập huấn có 450 người lao động thuộc các Phòng, Đội trực thuộc Công ty. Qua lớp tập huấn, người lao động được tìm hiểu, tiếp thu nhiều nội dung quan trọng của hệ thống chính sách, pháp luật, các quy định hiện hành của Nhà nước về ATVSLĐ; trao đổi kinh nghiệm hoạt động về nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động, tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về ATVSLĐ ở cơ sở; Thông tin các vụ tai nạn điển hình trong những năm vừa qua tại các đơn vị, nêu ra các bài học rút kinh nghiệm, các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn nhằm chạn chế tránh xảy ra các vụ việc tương tự trong quá trình làm việc.

🌞Đồng thời trau dồi, hướng dẫn, tạo thói quen cho người lao động làm việc an toàn, tuân thủ và nắm vững kiến thức, kỹ năng về các biện pháp an toàn trong lao động tránh những ảnh hưởng của những yếu tố nguy hiểm có hại, đồng thời tạo ra điều kiện làm việc thuận lợi, đảm bảo sức khoẻ cho người lao động, nâng cao năng suất góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

H.N