Ngày 12/01/2023, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 1 tổ chức tổng kết hoạt động công tác Đảng năm 2002 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Trung Châu Tuyên, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1; Vũ Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBND Quận 1; Trương Thị Minh Dung, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận 1; Ngô Hải Yến, Trưởng Phòng Nội vụ Quận 1; Hà Tôn Tuấn Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty; Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Công ty; cùng lãnh đạo các phòng, ban Quận ủy, UBND Quận 1, lãnh đạo đoàn thể và đảng viên Công ty.
     Năm 2022, Công ty thực hiện hiệu quả, đầy đủ, nghiêm túc nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố, Quận ủy Quận 1, UBND Quận 1; tổ chức cho toàn thể đảng viên tham dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII; Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố”.
     Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2022; hoàn chỉnh dự thảo Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc thành phố giai đoạn 2022-2025. Năm 2022, tổng doanh thu Công ty thu ước đạt 179,03/178,89 tỷ đồng – tỷ lệ 100,08%, trong đó doanh thu công ích 157,62/159,84 tỷ đồng – tỷ lệ 98,61%, doanh thu kinh doanh 21,41/19,05 tỷ đồng – tỷ lệ 112,38%. Nộp ngân sách đạt 39,64 tỷ đồng – tỷ lệ 108%.
     Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trụ sở Công ty số 28-30 Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1. Trong năm có 01 đồng chí đã hoàn thành lớp hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị, 01 đồng chí đang học lớp cao cấp lý luận chính trị, 01 đồng chí đang học lớp trung cấp lý luận chính trị; kết nạp 06 quần chúng ưu tú vào Đảng – đạt 200% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020-2025. Quan tâm, chăm lo cho người lao động nhiễm Covid-19 với mức 01 triệu đồng/người; vận động đóng góp, giúp đỡ 1 trường hợp có con bị bệnh tim số tiền là 39.050.000 đồng, hỗ trợ 1 công nhân bị bệnh, khó khăn số tiền 45.800.000 đồng; đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu tổ quốc” năm 2022 với số tiền 55.900.000 đồng. Thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động số tiền 205.000.000 đồng.
     Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND Quận 1 Vũ Nguyễn Quang Vinh đề nghị trong năm 2023, Công ty tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ vệ sinh môi trường thu gom vận chuyển rác, duy tu, bảo dưỡng công viên, duy tu nạo vét thoát nước; tập trung phát triển hoạt động kinh doanh, phấn đấu tham gia dự thầu các gói thầu ngoài địa bàn Quận 1 mở rộng thị trường và tăng doanh thu; đẩy mạnh đầu tư khoa học công nghệ, trang thiết bị phục vụ các hoạt động công ích và kinh doanh; tiếp tục đeo bám tiến độ trình, phê duyệt, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và đề đề án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2022 – 2025; triển khai thực hiện chuyển đổi hợp đồng điện tử; tuyên truyền vận động người dân khách hàng sử dụng dịch vụ và thanh toán trực tuyến thu gom rác; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc và thỏa ước lao động tập thể; mong muốn tập thể Công ty tiếp tục phát huy kết quả đạt, được vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…
     Dịp này, Quận ủy Quận 1 biểu dương khen thưởng 1 đảng viên tiêu biểu; Đảng ủy trao khen thưởng cho 2 tập thể đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022”, 12 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022”; 8 đảng viên tiêu biểu, 12 gương điển hình thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022, 1 cá nhân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, 15 tập thể lao động xuất sắc và 2 tập thể lao động tiên tiến; biểu dương 4 đơn vị hoàn thành vượt kế hoạch thu gom rác sinh hoạt và 1 tập thể có thành tích nổi bật trong công tác năm 2022./.