Ngày 27 tháng 8 và 04 tháng 9 năm 2021, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Quận 1 đã trao tặng 240 kg bắp cải, 60kg cải thảo, 200kg củ cải và 6 thùng đồ bảo hộ y tế (4 món) cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 1 nhằm giúp Công ty chăm lo cho người lao động làm việc và nghỉ tại các trụ sở, văn phòng làm việc thuộc Công ty theo ca kíp luân phiên và người lao động khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19./.